Okullarımız

İlkokul

FİKİR KOLEJİ ilkokulunda öğrenciler, karşılaştığı sorunları çözebilme becerisi olan, geleceğin dünyasında kendine yer açabilen bireyler olarak yetişir.

Akademik olarak gerekli bilgi ve donanıma sahip öğrencilerimizin; bağımlılıktan kurtulmuş, problem çözme becerisine sahip, sağlıklı iletişim kurabilen, ben varım farklıyım diyebilen, atılgan ve cesur, özgür ve özgün ama en önemlisi mutlu bireyler olmaları için onlara rehberlik yapıyoruz.

Bir dünya dili olan İngilizceyi algılama ve kullanmanın önce girdilerle (dinleme ve okuma) öğrenilip, daha sonra çıktılarla(konuşma ve yazma) geliştirileceğine olan inancımızla; çocuklarımıza 1. Sınıftan itibaren yoğun İngilizce programı uygulanmaktadır. Birinci sınıftan başlanarak öğretilen mükemmel İngilizce’nin yanı sıra, ikinci bir dil seçeneklerinden oluşan yabancı dil dersleri de öğrencileri çağın gereklerine hazırlamaktadır.