Okullarımız

Anaokulu

FİKİRLİ ÇOCUKLAR ANAOKULU

Çekirdekten Fikirliyiz

Fikir anaokulunda çocuklarımıza erken yaşlardan itibaren olumlu davranışlar kazandırmayı ilke ediniyoruz. Tüm bu olumlu davranışları; ezbere dayalı eğitim anlayışından uzak araştırarak, sorgulayarak, yaparak ve yaşayarak kazanmalarına destek oluyoruz.

Okul Öncesi olarak Eğitim boyunca çocuklarımızın zihin gelişimlerinin desteklendiği özel bir algoritma programı uygulanır. Çocuklarımızın ihtiyaçlarına göre, zihinsel farkındalık ve algı, inanma, odaklanma, kendine güvenme, sabırlı olma ve hafıza gibi becerilerinin ne düzeyde olduğu ölçülerek potansiyellerini ortaya çıkarmaları sağlanır.

Fikirde İngilizce Eğitimi

Bir dünya dili olan İngilizceyi algılama ve kullanmanın, önce girdilerle (dinlenme ve okuma) öğrenilip; sonra çıktılarla (konuşma ve yazma) geliştirileceğine inanıyor ve yeni bir dil öğrenmeye merak duymalarını hedeflenmektedir. Öğretmenlerimiz tarafından uygulanan İngilizce programımızda öğrencilerimizin yaşayarak ve eğlenerek dil öğrenmelerini sağlıyoruz. Bu kapsamda oyun kavramını merkeze alıp drama, müzik ve değişik oyunlarla öğrencilerin katılımı üst seviyeye çıkartıyoruz.

Fikirde Anaokullu Olmak

Çocuklar, özdisiplini ve benlik saygısı gelişmiş, toplumda birey olarak yer aldığının farkında olan, paylaşımcı, kendini ifade edebilen, sorumluluk sahibi, kendi haklarını korurken başkalarının haklarına saygı gösteren, gelenek ve göreneklerimize karşı duyarlı, doğayı koruyan ve Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı bireyler olmak üzere eğitim alırlar.