Etkinliklerimiz

Sosyal Sorumluluk Projeleri

7 yaşında bir Fikir'linin, kendisine, ailesine, topluma, ülkesine ve dünyaya olan duyarlılığı sosyal gelişimini sağlamasından kaynaklanmaktadır.

Fikir Koleji'nde sosyal gelişim, PMI (Proje Yönetim Enstitüsü) metodolojisine hakim bireylerin, kendi duyarlılık seviyelerine uygun olarak geliştirilen projelerde aktif rol almaları sağlanarak elde edilmektedir.

Hayatının her alanında bu metodolojiyi uygulama imkanı bulan Fikirliler, sosyal konulara da "Zaman - Maliyet - Kapsam" üçgeninde bakarak toplam kaliteye ulaşmayı başarmaktadır.

Sosyal Sorumluluk projelerimiz kapsamında,