Etkinliklerimiz

Erasmus Plus Programı

Erasmus+ Programı AB’nin eğitim, gençlik ve spor alanlarında öğrenme temelli her türden etkinliği desteklediği bir hibe programıdır. Yurt dışında eğitim, öğretim, staj, profesyonel gelişim, yaygın öğrenme temelli gençlik aktiviteleri ile kurumlar arasındaki işbirliklerini desteklendiği bu programda Fikir Koleji olarak proje ortaklarımızdan İtalya, Polonya, Romanya, Litvanya ile birlikte proje yürütmekteyiz.

Proje kapsamında öğrencilerin; Dil, Matematik, Fen ve Tarih alanlarındaki becerilerini geliştirmeye yönelik olarak, öğrenci iş birliği olanakları oluşturulması planlanmaktadır. Fikir Koleji öğrencileri ile benzer yetenek ve becerilere sahip proje ortağı ülke okullarındaki öğrencilerin iş birliği için herkesin eşit imkânlara sahip olduğu ideal bir ortam tasarlamak istemekteyiz.

Öğrencilerimiz proje çalışmaları yoluyla, diğer ülkelerdeki yaşıtlarıyla tanışma olanağına sahip olurken, bir yandan da dil ve öğrenme becerilerini geliştirmektir.