Eğitim Farkı

Türkçe

Dil; bireylerin iletişim kurmalarını; duygu, düşünce ve isteklerini birbirine aktarmalarını sağlayan, bir araçtır. Dil kullanımında kusurlar olduğunda sözcüklerin düşünceyi iyi anlatamayacağı, yapılması gerekenlerin doğru yapılamayacağı bunun da toplumdaki ilişkilerde karmaşa ve olumsuz iletişime neden olacağından hareketle, Türkçe dil bilinci ve sevgisinin aynı topraklarda yaşayan insanlar arasında, ortak bir düşünce sistemi geliştirdiğine, evreni birlikte anlama ve yorumlama yeteneği kazandırdığına inanırız.

Bu amaçla;
  • Tanıtım – Sunum yapabilen (Konuşma – yazması güçlü)
  • Bireyler arası diyaloğu güçlü (Dinleme – konuşmayı bilen)
  • Yorum – değerlendirme yapabilen (okuduğunu anlayabilen- Yordama yapabilen)
  • Anadilini ustalıkla kullanılan bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz.