Eğitim Farkı

PISA Yaklaşımı

Açılımı “Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı” olan PISA, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından üçer yıllık dönemler halinde, 15 yaş grubundaki öğrencilerin kazanmış oldukları bilgi ve becerileri değerlendiren bir araştırmadır.

Fikir Koleji'nde PISA yaklaşımının temel alınmasının amacı, ezberci öğretim yerine, öğrencilerde duygusal zeka ve analitik karar verme mekanizmasının gelişmesini sağlamaktır.

Akademik bilginin öğrenciye aktarılması ve sınav başarısı, kısa vadede bireysel fayda sağlarken, edindiği bilgiyi hayatının hangi alanında ve nasıl kullanacağına dair bellekleri yeterince gelişmeyen bireyler, zayıf düşünsel faaliyetler neticesinde duygusal zekalarını geliştirememektedirler.

Fikir Koleji'nde, 1. sınıftan itibaren ezberden uzak, analitik düşünme ve karar verme mekanizmasını geliştiren özel bir eğitim-öğretim metodolojisi uygulanmaktadır. PISA vesilesi ile dünya ortalamasının üzerinde zihinsel faaliyetlere ulaşmış Fikirli'lerin yetiştirilmesi amaç edinilmiştir.