Eğitim Farkı

Müzik Eğitimi

Müzik eğitimi kişisel zeka ve sosyal gelişimi artırır. Ritim ile kas sistemi gelişir ve sesin doğru ve etkili kullanımı sağlanır. Müzik aracılığı ile farklı kültürler tanınır. Kişiler arası iletişim güçlenir ve sosyalleşme artar.

Müzik derslerinde öğrenciler;
  1. Temel müzik bilgisine sahip olur,
  2. Ritim duyguları gelişir,
  3. En az bir enstrüman çalmayı öğrenir,
  4. Yaşadığı şehirdeki yaşına uygun müzik etkinliklerine aktif katılım sağlar,
  5. Ülkesinde ve dünyadaki müzik hareketlerini takip eder,
  6. Farklı müzik türleriyle tanışır,