Eğitim Farkı

Meta Bilişimle Matematik

Bizler öğrencilerin günlük yaşamlarında matematiği; ilginç, tasarlayıcı, pratik, muhakeme yeteneğini geliştirici ve keyif alacağı hale getirmeye kararlıyız.

Matematiksel problem çözme;

Meta bilişimKişinin kendi düşüncesini izlemesi ve öğrenimini sistematik hale getirmesi,

Kavramlara hakimiyet,
 • Sayısal
 • Cebirsel
 • İstatistik
 • Analitik
 • Olasılık
Beceri
 • Sayısal Hesaplama
 • Cebirsel Hesaplama
 • Uzaysal (3 Boyut) Görselleştirme
 • Veri Analizi
 • Matematiksel Araç ve Gereçleri Kullanabilme
 • Tahmin Yapabilme
Kişisel tutum
 • İnanmak,
 • Sabır,
 • İlgili Olma
 • Takdir Edilme,
 • Keyif Alma,
 • Kendine Güvenme
Süreç
 • Muhakeme
 • Bağ Kurabilme
 • Düşünme Yeteneği
 • Sezgi
 • Modelleme