Eğitim Farkı

Meta Bilişim

Metabilişimle Matematik:

Matematiksel Problem Çözme Sanatı:

Kavramlara Hakimiyet:

- Sayısal

- Cebir

- İstatistik

- Analitik

- Olasılık

Beceri - Sayısal Hesaplama:

- Cebirsel Hesaplama

- Uzaysal (3 Boyut) Görselleştirme

- Veri Analizi

- Matematiksel Araç ve Gereçleri Kullanabilme

- Tahmin Yapabilme

Süreç – Muhakeme:

- Bağ Kurabilme

- Düşünme Yeteneği

- Sezgi

- Modelleme

Kişisel Tutum – İnanma:

- Sabırlı olma

- İlgili Olma

- Takdir Edilme

- Keyif Alma

- Kendine Güvenme

Meta Bilişim:

- Kişinin kendi düşüncesini izlemesi ve öğrenimini sistematik hale get