Eğitim Farkı

Mentörlük Sistemi

Mentörlük sistemi, öğrencinin her yönüyle ( akademik ve sosyal ve ruhsal ) takibini esas alır. Ortaokul ve lise kademelerinde her öğrencinin takibinden sorumlu bir mentör öğretmen vardır. Her öğrencimiz okula başladıktan kısa bir süre sonra, dersine giren ve diyaloğunun iyi olduğu bir öğretmenini mentör olarak seçer.

Mentör Öğretmen, Ders öğretmenleri, ölçme değerlendirme birimi, veli ve okul idaresinden aldığı veriler ile öğrencisini izler, tanır, yönlendirir.

Mentör Öğretmen, öğrencisinin çalışma davranışı ile yakından ilgilidir, geçmişten getirmiş olduğu yanlış bilgilenmeleri, olumsuz davranışları tespit eder, gerekli durumlarda okul rehber öğretmeni ile görüşme sağlar ve öğrencinin ihtiyacı olan rehberlik desteğini almasını sağlar.

Mentör Öğretmen, takibine aldığı öğrencisinin genel tavır ve tutumlarını yakından takip eder. Okul kültürüne, kurallara uyumunu kolaylaştıracak destekler verir.

Mentör Öğretmen, öğrenci velisi ile doğrudan iletişim kurar. Veli çocuğu hakkında öğrenmesi gerekli bilgiye mentör öğretmenaracılığı ile ulaşır.