Eğitim Farkı

Liderlik

  • Gerçekçi olmak
  • Değişimi görebilme
  • Etkileme gücü
  • Başkalarına yardımcı olma
  • Harekete geçebilme
  • Sezgilerin güçlü olması
  • Cesur olma
  • Tasarlama
  • Öncü olmak
Bizler öğrencilerimizin bulundukları çevreye yarar sağlayan, etkileme gücü olan, sezgileri güçlü, tasarlayan, değişimi görüp harekete geçen, sahip oldukları güçlü sosyal değerler sayesinde çevresinde yarattığı karizma ve tutarlı davranışları ile diğer insanlar için etkin bir lider rol model olmalarını sağlarız.