Eğitim Farkı

Çoklu Düşünme - Yapay Zeka

Fikir Koleji eğitim teknolojileri bölümü, çoklu zeka kuramından yola çıkarak düşünsel kabiliyetlerin birçok boyutta ele alınabileceğini ve bu sayede farklı düşünme frekanslarına sahip öğrencilere doğru düşünsel faaliyetler kazandırmayı sağlayan bir metodolojidir; bir diğer deyişiyle Çoklu Düşünme.

Yakın gelecekte bizi çevreleyen tüm cihazların yapay zeka ile donanacağını bildiğimiz şu günlerde, geleceği şekillendirecek olan Fikirli'lerin, yapay zeka algoritması hakimiyetleri kolejimiz için oldukça önem arz etmektedir. Bu noktadan hareketle, bugünü geleceğin kuluçka dönemi olarak gören ve gelişime-değişime yön verecek öğrencilerin yetişmesi Fikir Koleji eğitim yaklaşımının bir parçasıdır; üstelik ilkokul birinci sınıftan itibaren bu yöntem uygulanmaktadır.