Eğitim Farkı

Bilişim ve Teknoloji

Teknoloji günümüzde hayatın her alanında var olduğuna göre, çocuklarımızın da bunun dışında tutulmasının doğru olmadığını ancak teknolojiyi tüketen değil yeni bilgiler üreten bir araç olarak görmeleri ve kullanmalarını gerektiğine inanmaktayız.

Bu hedef doğrultusunda öğrencilerimiz 1. Sınıftan itibaren;
  • Teknolojik araçları kullanabilen,
  • Bilgisayarı kullanabileceği düzeyde program bilgisine sahip olan,
  • Bilgiye ulaşmada teknolojiyi doğru kullanabilen,
  • Kendi yazılımını gerçekleştirebilecek donanıma sahip olan,
  • Bilgisayarda sanat ortamı oluşturabilen,
  • Artırılmış ve sanal gerçeklik teknolojik ortamında bilgi üretebilen,
  • Grafik tasarımı ve 3 boyutlu modelleme becerisi kazanan öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.