Eğitim Farkı

Akademik Eğitim

Nitelikli ve doğrulanabilir bilgi, kaynakları ve ulaşım imkanları itibarıyla, günümüz şartlarında atmosferde bir asteroid gibi serbest dolaşımdadır.

İlkokul birinci sınıftan itibaren, her Fikir'li, ihtiyacı olan nitelikli ve doğrulanabilir akademik bilgiye ulaşım ve analiz metodlarına hakimdir.

Bu noktada Fikir'lileri diğerlerinden ayıran en önemli özellik, edindikleri akademik bilgiyi akıl süzgecinden geçirme faaliyetlerinde kazandıkları kabiliyettir.

Böylelikle her Fikir'li, yazdığında, konuştuğunda ve düşündüğünde doğru hammaddeyi kullandığı için başarıya giden yolda rakiplerinden daha nitelikli ve verimli bir birey haline gelmektedir.